OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Polityka prywatności Medipepolska.pl

Dane Inspektora Ochrony Danych:

Damian Klimas
[email protected]

 

KLAUZULE INFORMACYJNE

 

Szanowni Państwo,

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, w zakresie w jakim wynika to z obowiązujących przepisów, niniejszym informujemy o szczegółach przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

1. Jeżeli jesteś kandydatką na opiekunkę dla osób starszych, klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Twoich danych znajduje się poniżej.
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATKI NA OPIEKUNKĘ DLA OSÓB STARSZYCH

2. Jeżeli jesteś zainteresowany kursami oraz szkoleniami
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH KURSAMI I SZKOLENIAMI

3. Jeżeli jesteś naszym partnerem, dostawcą lub potencjalnym partnerem, dostawcą (reprezentantem, wspólnikiem, pracownikiem osoby prawnej), klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Twoich danych znajduje się poniżej.
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PARTNERÓW I DOSTAWCÓW LUB POTENCJALNCYH PARTNERÓW I DOSTAWCÓW

4. Jeżeli jesteś kandydatem do pracy, klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Twoich danych znajduje się poniżej.
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY – UMOWA O PRACĘ
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY – UMOWA CYWILNOPRAWNA

 

Informacja o współadministratorach